Žvilgsnis į vidų

„Santane“ kompanijoje degame aistra tam, ką darome, – nesvarbu, ar dirbame su milijardų dolerių vertės inžineriniais projektais, kupinais iššūkių, ar kuriame daiktų interneto produktą. Ši aistra kyla iš siekio dirbti išvien su klientais ir paslaugų teikėjais, kad suteiktume pridėtinę vertę jų procesams, produktams ar paslaugoms. Pridėtinės vertės kūrimas mums reiškia nuolatinį daiktų, metodų ir procesų tobulinimą.

Vadovaudamiesi šiuo požiūriu, pritaikome naujus ir inovatyvius būdus bei technologijas visose savo veiklos srityse, taip nuolatos gerindami savo produktus ir paslaugas, kas padeda mums pranokti savo konkurentus.

Mūsų sėkmė yra susijusi su klientų sėkme, todėl įdedame visą savo širdį, dirbdami jiems ir su jais. Mes visada siekiame įgyti klientų pasitikėjimą atsidavimu ir profesionalumu, o sykiu taip galime įgyvendinti savo misiją.

Unikalios vertybės

 • Plaukiojančių įrenginių, įskaitant FPSO, FSRU / FSRP, FSGD (liet. SGD), ir kitų jūrinių projektų konsultavimo paslaugos
 • Kainų ir pasiūlymų konkurencingumas
 • Dėmesys klientui, nuoseklus aukštos kokybės paslaugų teikimas, lankstus požiūris ir greita reakcija, pasitelkiant pritaikytus sprendimus už gerą kainą
 • Pažangių skaičiavimo, analitinių ir skaitmeninių modeliavimo metodų bei būdų taikymas
 • Didelė patirtis Šiaurės jūroje (angl. UKCS) ir kitose vietovėse bei srityse, įskaitant atitikties reikalavimus
 • Moderniausi daiktų interneto (angl. IoT) sprendimai ir paslaugos naftos bei dujų sektoriuje.

Misija ir vizija

Mūsų misija yra tapti naudingiausia pasaulyje inžinerinio, technologinio ir personalo atrankos konsultavimo įmone, kuri būtų žinoma dėl puikių paslaugų, konkurencingų kainų, gebėjimo pakelti vertę ir inovatyvių sprendimų visiems: klientams, paslaugų vartotojams, personalui, norintiems įsidarbinti ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Mūsų vizija – iki 2025 m. nuolat siūlyti ir teikti aukščiausios kokybės ir pridedamosios vertės inžinerinių paslaugų integraciją visose pasaulio vietose.

Kaip šią viziją įgyvendinsime
 • Atlikdami reikiamą išsamią analizę (konkrečiai šaliai ir pramonei);
 • Siūlydami į klientą orientuotus sprendimus;
 • Siekdami tvaraus verslo augimo;
 • Tobulindami ir supaprastindami verslo procesus;
 • Iki 2025 m. veikdami visuose žemynuose;
 • Užtikrindami geriausias darbo sąlygas darbuotojams;
 • Investuodami į darbuotojų apmokymus;
 • Bendradarbiaudami tiekimo grandinėje.

Stiprybės

Kompetencija:

Mes žinome, kad mūsų inžinerinio, technologinio ir personalo atrankos konsultavimo paslaugos bei inžineriniai ir technologiniai produktai yra specializuoti ir grįsti per daugelį metų įgytais įgūdžiais. Todėl įdarbiname profesionalus, turinčius aukščiausio lygio žinias, patirtį ir kompetenciją. Savo komandoje esame subūrę žmones, kurie yra ne tik geriausi savo srityje, bet ir atsidavę bei pasiruošę peržengti savo pareigų ribas, siekiant bendro kompanijos tikslo.

Įsipareigojimas:

„Santane“ pasižymi pareiginga ir pasitikinčia vadyba, žmonėmis, kurie nori ir gali bet kuriuo metu padėti savo klientams. Atsakomybė už savo veiksmus, pasitikėjimas ir sąžiningumas yra mūsų darbo etikos pagrindas.

Pasitikėjimas:

„Santane“ išplėtė savo paslaugas ir produktus, taikydama kompleksinį požiūrį, siekdama maksimalios naudos savo klientams, ieškantiems tų, kurie gali pasiūlyti integruotus sprendimus. Kompleksinis pasitikėjimo savimi metodas, įskaitant personalo išlaikymą, vertinimą ir paskatinimą, šiais laikais yra sėkmingo verslo pagrindas.

Vertybės

Mūsų vertybėse atsispindi sąžiningumo ir atsidavimo klientui svarba. Mes tikime, kad sėkmę lemia ilgalaikė vizija, o ypač – kuriant ilgalaikius santykius.

 • Inovacijos : naudojame naujausias technologijas;
 • Nuolatinis tobulėjimas : esame nuolat besimokanti organizacija;
 • Klientų patogumas : siekiame pranokti klientų lūkesčius;
 • Įsipareigojimas visuomenei : stengiamės patenkinti visuomenės poreikius;
 • Dėmesys žmonėms : dirbame taip, kad būtų malonu ir linksma.

JT visuotinis susitarimas

„Santane“ yra pasirašiusi dešimties principų visuotinį susitarimą dėl žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija. Esame įsipareigoję šį visuotinį susitarimą ir jo principus integruoti į savo įmonės strategiją, kultūrą ir kasdienę veiklą bei įtraukti į bedradarbiavimo projektus, kurie skatina tolimesnius JT plėtros tikslus, o ypač – siekiant darnaus vystymosi.