Konsultavimas inžineriniais klausimais

SANTANE teikia visą inžinerinio konsultavimo paslaugų paketą, skirtą oficialiai, sistemiškai ir visapusiškai pavojams nustatyti. Mūsų įmonė yra sukaupusi didžiulę patirtį atliekant patikimumo, saugos, aplinkosaugos ir rizikos įvertinimo studijas, taip pat – daugelyje pramonės sektorių, įskaitant didelės rizikos energetikos bei naftos ir dujų pramones. Ši patirtis pasitarnauja tenkinant pagrindinius klientų poreikius visuose projekto etapuose: nuo projektavimo iki viešųjų pirkimų ir statymo vykdymo, ekspoatavimo ir jo nutraukimo.

Atitikties reguliavimas

Santane teikia visapusišką pagalbą reguliuojant projektus, siekiant užtikrinti, kad projektas atitiktų visus su juo susijusius reglamentus ir atitikties reikalavimus per visą turto egzistavimo ciklą. Įprastos mūsų darbo apimtys, susijusios su atitikties reguliavimais, yra:

 • Reguliavimo planas
 • Trūkumų analizė (angl. gap analysis)
 • Reikalavimų laikymosi valdymas
 • Ryšių palaikymas su reguliuotoju
 • Reguliavimo pranešimai
 • Sveikatos, saugos ir aplinkos (angl. HSE) bylos
 • Sveikatos, saugos ir aplinkos bylų nagrinėjimas
 • Aplinkosaugos patikrinimas
 • JK ir ES aplinkosaugos įstatymai.

Sveikatos, saugos ir aplinkos (angl. HSE) inžinerija

Santane teikia visapusišką sveikatos, saugos ir aplinkos inžinerijos pagalbą ir studijas kuriamiems projektams parengiamosios FEED fazės, FEED, EPCI metu ir projekto ar objekto gyvenimo ciklo ekspoataciniuose etapuose. Sveikatos, saugos ir aplinkos inžineriją sudaro šie etapai:

 • Pavojaus identifikavimas (HAZID)
 • Pavojaus ir funkcionalumo studijos (HAZOP)
 • Preliminaraus pavojaus analizė (PHA)
 • Įrangos vietos įvertinimas
 • Gaisro ir sprogimo pavojaus analizė
 • Laivo susidūrimas
 • Nukritusio objekto sudijos
 • Kriogeninių pavojų įvertinimas
 • Fakelinė radiacija
 • Projektavimo atsitiktinės apkrovos analizė
 • Avarinių sistemų atsparumo analizė.

Skysčių dinamikos skaičiavimo (angl. CFD) technikos ir skaitmeninis modeliavimas

Santane atlieka išsamias inžinerines studijas ir skaičiavimus, taikydama moderniausius skysčių dinamikos skaičiavimo ir skaitmeninio modeliavimo metodus. Mūsų kompetencija ir galimybės padeda išspręsti problemas, apimančias platų įvairių fizikinių tekėjimų spektrą, įskaitant laminarinę, turbulentinę, stacionarią, pereinamąją, daugiafazę, šilumos perdavimo, degimo ir daugialypės fizikos analizes. Skysčių dinamikos skaičiavimo technika ir skaitmeninis modeliavimas apima šias sritis:

 • Malūnsparnio nusileidimo platformos aplinkos vėjo įvertinimas
 • Išmetamųjų dujų srauto dispersija
 • Dujų dispersija
 • Dūmų dispersija
 • Dujų detektorių išdėstymas bei išplanavimas
 • Uždaros erdvės priverstinio ir natūralaus vėdinimo tyrimai
 • Gaisrinio sprogimo ir dispersijos modeliavimas
 • Atsparumo sprogimams projektavimas ir statybos valdymas
 • Daugiafazių naftos cheminių reaktorių modeliavimas
 • Proceso įrangos auditas ir gedimų šalinimas
 • Konstrukcijų projektavimo baigtinių elementų analizė.

Žmogiškųjų veiksnių (angl. HF) inžinerija

Santane teikia žmogiškųjų veiksnių inžinerines paslaugas tiek kuriamiems projektams, tiek gamybiniams įrenginiams. Mūsų požiūris grindžiamas elgesio mokslų žinių taikymu ir technikomis, apimančiomis saugaus valdymo sistemas. Žmogiškųjų veiksnių inžineriją sudaro.

 • Saugos kultūros ir elgesio vertinimas
 • Žmogiškųjų klaidų ir pavojų identifikavimas

 • Žmogiškųjų veiksnių atrinkimas / priskyrimas
 • Užduočių analizė, hierarchinių užduočių reikalavimų analizė (angl. HTA)
 • Numatomų žmogiškųjų klaidų analizė (angl. PHEA)

 • Valdymų kambario projektavimas ir ergonomika
 • Nuovargio pasekmių įvertinimas

 • Signalizacijų valdymo studijos
 • Pranešimas apie gedimus ir taisomieji veiksmai
 • Įrangos ir vožtuvų kritiškumo analizė.

Rizikos valdymas

Santane teikia visas rizikos vertinimo ir valdymo paslaugas didelio pavojaus lygio pramonės srityse, įskaitant naftos ir dujų tiekimo įrenginius. Mūsų dėmesys sutelktas į visų pavojų identifikavimą, didelių avarijų rizikos vertinimą ir rizikos kontrolės priemonių priskyrimą, siekiant teisinių reikalavimų atitikimo, taip pat – sumažinti riziką iki „kuo mažesnės, kiek tai praktiškai įmanoma“ (angl. ALARP). Rizikos valdymą sudaro:

 • Sveikatos, saugos ir aplinkos (saugos) byla ir pagalbinės studijos
 • Kiekybinė rizikos analizė
 • Dažnumo, pasekmių ir poveikio vertinimas
 • Saugumo grėsmių valdymas
 • Vamzdynų pavojaus ir rizikos analizė
 • Saugos kritiniai elementai ir funkcionalumo standartai
 • Apsauginio sluoksnio analizė (angl. LOPA) ir saugos vientisumo lygio (angl. SIL) analizė, atranka ir patvirtinimas
 • Avarinių situacijų planavimas.

Patikimumo inžinerija

Santane turi didelę patirtį atliekant RAM, FMEA ir FTAS studijas naftos ir dujų projektams. Mūsų sprendimai padeda klientams pasiekti norimo pajėgumo, sumažinti prastovą bei išlaidas ir užtikrinti saugumą. Patikimumo inžineriją sudaro:

 • • Patikimumo, prieinamumo ir prižiūrimumo (angl. RAM) studijos
 • • Gedimo būdų, poveikių ir kritiškumo analizė (angl. FMEA)
 • • Sutrikimo priežasčių „medžio“ analizė (angl. FTA)
 • • Žmogiškųjų klaidų analizė
 • • Žmonių patikimumo analizė.

Aplinkosaugos inžinerija

Turime specialių inžinerinių įgūdžių ir esame sukaupę didžiulę patirtį aplinkosaugos moksle. Savo klientus konsultuojame, pasiūlydami integruotus aplinkosaugos inžinerijos sprendimus ir teikiame paslaugas, susijusias su kuriamais projektais bei eksploatuojamu turtu. Aplinkosaugos inžineriją sudaro:

 • Vietos tyrimas ir rizikos vertinimas
 • Poveikio aplinkai konstatavimas
 • Dispersijos modeliavimas
 • Aplinkosaugos patikrinimas ir vertinimas
 • Atliekų valdymo ir projektavimo sprendimas
 • Aplinkos taršos valdymas ir projektavimo sprendimas
 • Radiacijos įvertinimas ir apsauga.