Personalo formavimo sprendimai

Mūsų specialistų įdarbinimo komandos taiko išsamų poreikio analizės metodą kiekvienam projektui. Tai suteikia galimybę suprasti ir pajusti kliento organizacijos kultūrą, įskaitant įdarbinimo strategiją, darbo aplinką, verslo tikslus, personalo reikalavimus ir kt. Šis procesas padeda užtikrinti, kad kandidatų kompetencija būtų tiksliai apibrėžiama ir atspindėtų organizacijos ilgalaikius bei trumpalaikius tikslus.

Remdamiesi savo sėkmę nešančiu duomenų bazių paieškos bei reklamos kanalais, taip pat – patirtimi dirbant su rekomendavimo programomis, personalo tinklu, kandidatų atrankomis bei absolventų asociacijomis, galime per gana trumpą laiką atrasti tinkamiausius kandidatus ir juos įdarbinti.


Personalo valdymas

„Santane“ gali dirbti kaip Jūsų personalo valdymo skyrius. Mūsų ekspertai teikia Jūsų verslui reikalingą lanksčią bei praktišką įdarbinimo pagalbą.

Santane savo klientams padeda išspręsti visus klausimus, susijusius su personalo valdymu, bei įveikti iššūkius, sutelkiant dėmesį į tokius šios srities aspektus kaip:

 • Talentų valdymas
 • Personalo ir projektų užsakomosios paslaugos
 • Įdarbinimo proceso užsakomosios paslaugos
 • Personalo pagalba darbo vietoje
 • Tarpinė ir tarptautinė personalo pagalba
 • Personalo auditai
 • Darbo vietos tyrimai
 • Darbo užmokesčio apskaitos paslaugos.

Mes renkamės kitokį požiūrį į užsakomąjį personalą, teikdami įvairius konsultavimo paketus, pagalbos verslui funkcijas ir ad hoc paslaugas, kurios padeda sutelkti dėmesį į Jūsų verslo valdymą.


Funkcionalumo valdymas

Funkcionalumo valdymas tampa neatsiejama kiekvienos įmonės verslo strategijos dalimi. Tai – ne tik kasmetinė veiklos peržiūra, bet ir nuolatinis tikslų nustatymo, pažangos įvertinimo ir pastovus instruktavimo bei grįžtamojo ryšio teikimo procesas, užtikrinantis darbuotojų ir jų karjeros tikslų įgyvendinimą.

Santane įprastai apima šiuos veiklos valdymo aspektus:

 • Veiklos įvertinimo sistemos
 • Veiklos tobulinimo planai
 • Kompetencijos vertinimas
 • Darbo plano apžvalga
 • Apklausų atlikimas ir rezultatų aptarimas
 • Atlygio (priedų) valdymas

Nepriklausomai nuo to, ar diegiate naują veiklos valdymo sistemą, ar tobulinate jau esamą, mūsų konsultantai personalo klausimais Jums padės ir nukreips Jus teisingu keliu viso proceso metu, siekdami pagerinti Jūsų veiklos rezultatus, priklausomus nuo personalo.


Personalo įvertinimas ir analizė

Kiekvienai organizacijai yra labai svarbu suprasti vidinę atmosferą ir santykius tarp darbuotojų, siekiant pagerinti žmogiškojo kapitalo teikiamą naudą. Personalo palyginimo indeksai parodo geriausią rinkoje praktiką ir aukščiausią vadovybę informuoja apie realius lūkesčius. Galima pagerinti pagrindinių personalo funkcijų įgijimą, optimizavimą, kompensavimą ir darbo jėgos plėtrą, atlikus šių procesų analizę. Mūsų sprendimai padeda organizacijoms įvertinti, palyginti ir išanalizuoti personalo duomenis. Tai leidžia suprasti stipriąsias bei silpnąsias darbo jėgos puses ir personalo funkcijas. Pagrindinės paslaugos apima šiuos aspektus:

 • Įmonės vidaus ir išorės užsibrėžtų standartų nustatymas
 • Personalo efektyvumo įvertinimas
 • Kompetencijų vertinimas
 • Su verslu susijusių personalo priemonių, skirtų kritinei veiklai, nustatymas
 • Žmogiškojo kapitalo prioritetų nustatymas
 • Personalo numatomoji analizė
 • Personalo planavimas
 • Personalo suvestinės ir ataskaitos valdybai.

Tęstinumo planavimas

Tęstinumo planavimo tikslas yra pritraukti naujus talentus, juos išsaugoti ir kryptingai ugdyti. Lyderiams trūkstant būtinų įgūdžių ir stokojant pasitikėjimo, tęstinumo planavimas įgavo populiarumą ir šiandien yra taikomas įvaraus dydžio organizacijose. Mūsų sprendimai padeda organizacijoms sutelkti dėmesį į talentus ir jų auginimą, kad ateityje jie galėtų užimti svarbias verslo pozicijas. Mes padedame kurti aukštus organizacijos standartus, užtikrinančius ilgalaikį klestėjimą, augimą ir stabilumą. Pagrindiniai sprendimai yra šie:

 • Didelio potencialo darbuotojų identifikavimas
 • Daugiapakopė apžvalga
 • Kompetencijų vertinimas
 • Profilių įvertinimas ir talentų atranka


Mokymai ir darbuotojų kvalifikacijų kėlimas

„Santane“ siūlo įvairius sprendimus, padedančius organizacijoms įgalinti savus darbuotojus, taip padidinant verslo produktyvumą ir žymiai pagerinant organizacijos veiklą. Mes siūlome sprendimus, atsižvelgdami į Jūsų organizacijos sistemas, procedūras, kultūrą, darbo praktiką ir verslo stipriąsias puses. Pagrindiniai mūsų sprendimai yra šie:

 • Žmogiškieji faktoriai ir ergonomika
 • Vidaus kokybės vertinimo procesų ir praktikos užtikrinimas
 • Kompetencijos darbo aplinkoje įvertinimas
 • Elgesio aspektai, darantys įtaką funkcionalumui
 • Projektų ir komandos valdymas.