Industrinių daiktų interneto (angl. IIoT) inžinerija

Santane siūlo išsamią industrinių daiktų interneto strategiją kartu su konsultavimo paslaugomis, produktais ir visapusiškais daiktų interneto (angl. IoT) integravimo sprendimais įvairiems pramonės sektoriams, įskaitant naftos ir dujų, chemijos bei naftos chemijos, naftos perdirbimo bei inžinerijos sektorius. Esame stipriai įsitvirtinę rinkoje, todėl galime padėti gamybos ir produkcijos įmonėms strategiškai integruoti daiktų internetą būtiniausiose vietose, siekiant optimizuoti jų našumą, efektyvumą, produktyvumą, priežiūrą, patikimumą ir saugą.

Kompanijos Santane's industrinių daiktų interneto sprendimai visiems organizaciniams procesams suteikia intelekto, surenkant, analizuojant ir naudojant tikslius duomenis. Be to, jie patobulina kontrolę ir užtikrina geresnį veiksmų vykdymą, naudojant tinkamai pritaikytą automatiką ir valdymą. Jie taip pat leidžia priimti geresnius sprendimus. Praėjusį dešimtmetį pramonėje vyko daug skaitmeninimo darbų, tačiau, siekiant pažangos visoje pramonėje, reikalinga daiktų interneto prietaisų integracija visiems esamiems bei naujiems procesams.


Trūkumų analizė

Kompanijos Santane's tyrimai aiškiai rodo, kad dauguma jos klientų ir kitos įmonės siekia naudos, o vienas iš būdų tai padaryti – integruoti industrinių daiktų interneto sprendimus į savo įmonės procesus ir sistemas. Tačiau daugelis jų nežino, nuo ko pradėti. Tai yra visiškai suprantama, nes dauguma šių kompanijų veiklų nėra susijusios su interneto technologijomis. Be to, kompanijos įpratusios dirbti pagal įsisenėjusius metodus.

Santane šį iššūkį sprendžia, pateikdama išsamią trūkumų analizę, sutelkiant dėmesį į žemiau išvardintus aspektus:

  • Strategija: Tai yra pats svarbiausias integracijos aspektas, nes gerai apibrėžta ir išsami strategija įmonei padeda improvizuoti pagal pagrindinius funkcionalumo parametrus ir yra pagrindas būsimai įmonės veiklos krypčiai ir sėkmei.

  • Tinkamumas: „Santane“ yra sukaupusi igametę patirtį ir įgijusi kompetencijų naftos ir dujų, chemijos bei naftos chemijos, perdirbimo, inžinerijos ir susijusiose pramonės srityse, todėl mes žinome, kaip kas veikia. Galime užtikrinti, kad daiktų interneto integracija būtų tinkamiausia ir atitiktų kliento reikalavimus.

  • Rizika: Daugelis mūsų klientų ieško sprendimų, kurių rizika būtų kuo mažesnė finansiniu, sveikatos, saugos ir aplinkos (angl. HSE) ir gamybos atžvilgiu. Todėl yra labai svarbu, kad daiktų interneto sprendimai būtų apsvarstomi, atsižvelgiant į šias rizikas ir užtikrinant, kad būtų parengti atsarginiai planai gedimo ar kitais numatytais atvejais.

  • Integracija: Gamybos laikas ir apimtis yra labai svarbūs mūsų klientų pajamų modeliui, todėl bet kokie šių parametrų trikdžiai laikomi žalingais. „Santane“ užtikrina, kad daiktų interneto integracija būtų sklandi ir nedarytų jokio neigiamo poveikio esamai įmonės veiklai. Tai atliekama kruopščiai nustatant visas silpnąsias įrenginio vietas ir pateikiant patikrintus sprendimus bet kokiam neigiamam poveikiui mažinti.


Daiktų interneto platformos parinkimas

Mūsų daiktų interneto platforma teikia intelektualius sprendimus išmaniai gamybai, pasitelkiant pačią naujausią informaciją, duomenų analizę ir filtravimą bei darbo eigos pertvarkymo mechanizmus. Visa komunikacija tarp įrenginių yra visiškai saugi ir nuolatos kontroliuojama bei prižiūrima kelių tinklų.

Mūsų sprendimai padeda įmonėms sumažinti gamybines sąnaudas, rizikas, padidinti našumą ir pagerinti funkcionalumą. Visa reikalinga informacija yra prieinama daiktų interneto platformoje bet kuriuo metu tam, kad būtų galima naudotis organizacijos valdymu (angl. Organisation’s Management).


Techninės įrangos parinkimas

Santane bendradarbiauja su daugeliu tarptautinių tiekėjų, siekdama užtikrinti, kad industrinių daiktų interneto sprendimai būtų lengvai įgyvendinami, naudojant bet kokio tipo ar rūšies aparatūrą ir įrangą, pvz., jutiklius, vožtuvus, siurblius, valdymo sistemas ir kt.

Programinės įrangos parinkimas

Santane bendradarbiauja su tarptautiniais programinės įrangos lyderiais tam, kad būtų sklandžiai įgyvendinti moderniausi daiktų interneto sprendimai turimai įrangai.